Kubu-ayey, Berbagi apapun yang Pengmbang ketahui, Silahkan nikmati

Monday, 7 October 2013

Contoh Pidato Bahasa Bali

NGULATI AJEG BALI MALAPARAN NINDIHIN BASA BALI RING SEKOLAH

Bapak Guru sane banget wangiang titiang
Para panureksa saha para sisya sane taler kasumayang titiang ngaturang pangastung kara :
“Om Swastyastu”
            Ida dane sareng sinamian, yukti angayu bagia pisan manah titian ring galahe becik puniki rintuk prasida nyarengin pacentokan mapidarta mapaiketan ring wali warsa sekolah iraga sane keeping setimaan. Titiang gumanti uning ring padewekan belog, jugul apunggul tan pendah kadi I sangkur mabet jamprah mongahang dewek nyarengin pacentokane puniki. Nanging sahantukan banget manah titian mangde sida ngelarang karma marga, nyarengin nindhin bahasa baline ring sekolah pinaka sinalih tunggil ngulati lan manggehang ajeg Bali.
            Para semeton sareng sami, pamekasne para sisya sane kasumayang  titian,  iraga sami sampun pastika pisan unging ring kewantenan bahasa baline sane yukti pinaka bantang utawi srana ngawrdiang agama lan kebudaan baline. Tan wenten pidabdab ring bali sane tan mapangawak antuk bahasa bali.Yadnya, pasangkepan tur lelintihan budaya bagi sane gumanti ngangge basa bali. Pitaakenne mangkin “Sapunke Bahasa Baline ajeg tursira sane patut ngajengang ? panyawisne tan sukil sahantukan iraga sami unging kawantenan, Basa baline durung prasida ajeg. Nah, iraga pinaka sisya taler pinak pawaris kebudayaan baline patut pisan dados titi pangancan nindihin basa baline malaparan setata ngajegang basa bali ring sakancan pidandan asta ginane ring Bali. Pamekasne ngawit ring sekolah mangda sida mabaos, masesuratan, lan makekawinan antuk bahasa bali. Sampung pisan rumasa kemad ring kayun napi malih rumasa “sisya saking desa” yen I raga nganggen bahasa bali

            Ida dane sareng sinamian wantah akadi asapunika sane prasida antuk aturang titian dumogi wenten pike noh nyane. Titiang taler tan lali nunas pangampura yening prade wenten atur titian kurang langkung tan munggah ring kayun pamuput titian ngaturang parama santhi…OM santhi, santhi, sathi Om
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

3 comments

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 kubu-ayey
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top